Missie en MVO

Missie

Parantion heeft een tamelijk uitgesproken visie op wat we maken, hoe we dat doen en hoe we omgaan met de mensen waar we mee werken. Dat is een van de succesfactoren achter de groei van de afgelopen jaren. Achter deze groei zit dan ook een duurzame ontwikkel visie die zich vooral richt op innovatie en ontwikkeling hoogwaardige software en niet op winstmaximalistie. Dat klinkt misschien vreemd uit de pen van een commercieel bedrijf, maar is het niet. De eigenaren van Parantion zijn geen anonieme aandeelhouders, maar werken mee in, aan en om het bedrijf tot een succes te maken voor de langere termijn.

Wat maken we?
Parantion instrumenten zijn te herkennen aan het feit dat ze altijd via internet te benaderen zijn. Het is dus geen ‘ouderwetse’ software, maar het zijn internet applicaties. Snel, veilig en betrouwbaar die bijdragen aan een beter zicht op de werkelijkheid om u heen.

Wat drijft ons?
Wat ons drijft is de missie om mensen binnen organisaties beter inzicht te geven in wat er om je heen gebeurt. Cijfers en sociale processen helder in beeld brengen, en daarmee de kwaliteit van beslissingen verhogen.

Kan dat de drijvende kracht achter Parantion zijn? Ja, wel als je je bedenkt dat Parantion is opgericht vanuit de sterke overtuiging dat beelden veel meer zeggen dan cijfers en dat online instrumenten en techniek wel degelijk kunnen bijdragen aan betere informatie, grotere toegankelijkheid van informatie en daardoor uiteindelijk een betere samenwerking.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Parantion vindt het vanzelfsprekend dat ze vanuit haar rol als maatschappelijke organisatie ook een bijdrage levert aan initiatieven die niet horen bij de kernactiviteit van de organisatie, maar wel een bijdrage levert aan de maatschappij. Dat is al zo sinds de oprichting van de organisatie. Door de groei en de stijgende vraag om een bijdrage te leveren aan allerlei projecten met een maatschappelijk karakter ontstond de behoefte om onze visie en werkwijze hierin helder uiteen te zetten. Parantion neemt op drie terreinen haar verantwoordelijkheid als het gaat om Maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Sponsoring

Parantion sponsort jaarlijks een aantal activiteiten (financieel of materieel). Dat doen we tweeledig. Sponsoring van initiatieven zonder winstoogmerk, maar zonder ‘goed doel’ (verenigingen of stichtingen). Parantion levert in dit kader een bestuurslid voor stichting Olde Vechte, een trainingscentrum voor persoonlijke ontwikkeling. Tevens levert Parantion een bestuurslid aan de vereniging Cascadis. Daarnaast worden enkele lokale sportieve initiatieven gesponsord waar Parantion zelf nauw bij is betrokken.

De tweede vorm van sponsoring zijn goede doelen. Ten aanzien van sponsoring voor goede doelen wordt ieder jaar een concreet doel gekozen. Dit zijn vaak kleinschalige projecten waarbij het te sponsoren bedrag direct een bijdrage levert aan de oplossing van een concreet probleem of vraag. In 2009 was dit de sponsoring van een school in Afrika. In 2011 werd een weeshuis in Hongarije gesponsord. En in 2012 ging onze bijdrage naar een tennisbaan in West Afrika. 2013 was een kindertehuis in Afrika het sponsordoel. 2014 werd een fietstocht door Afrika gesponsord (https://www.africaclassic.nl/). In 2015 zal u niet verbazen dat het goede doel uit China kwam. www.care4tina.nl werd gesponsord, waardoor kinderen met een hazelipje kunnen worden geholpen door Nederlands artsen.

De gekozen doelen worden vanuit eigen visie eenmaal jaarlijks vastgesteld. Het gevolg is dat ad-hoc sponsorwensen niet kunnen worden gehonoreerd.

Maatschappelijke betrokkenheid in personeelsbeleid

Parantion vindt het in dit kader ook normaal dat mensen, ondanks een beperking, vaak prima kunnen functioneren binnen de organisatie. Parantion streeft er naar om permanent een werkplek (minimaal 5% van het potentieel) te reserveren voor iemand met een zekere beperking (bijvoorbeeld in samenwerking met Sallcon werktalent). Mocht u hiervoor een kandidaat weten of kent u iemand waarvan u misschien denkt dat hij of zij in aanmerking komt, neem dan contact op met hrm@parantion.nl

Duurzaamheid

Als leverancier van online instrumenten voor enquêtes, onderzoek en online talentontwikkeling is een van de belangrijkste effecten van ons werk het besparen van enorme hoeveelheden papier en daarmee het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Het faciliteren van de online dataverwerking heeft alleen als nadeel dat het energie verbruikt. Daarom werken wij samen met Hostingspartij previder. Energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn belangrijke factoren in het ontwerp van datacenters. Previder maakt gebruik van 100% groene stroom en moderne technologie om minimaal energieverlies te garanderen. Het doel is een PUE waarde van ≤1.16. In PDC1 is het doel een PUE waarde van 1.12 (ontwerp-waarde) en bij PDC2 een waarde van 1.25. Dit betekent dat slechts 25% van de energie zal worden gebruikt voor de ondersteuning van systemen.Ter vergelijking; minder moderne datacenters hebben een PUE waarde tussen 1.5 en 2.0. Dit maakt Previder een van de meest milieuvriendelijke datacenter bedrijven in Nederland.

LinkedInFacebookTwitterGoogle+

on oktober 24 • by

Comments are closed.